Kinderrechtendebat

Op maandag 20 november 2023 organiseert de Kinder- en Jongerenrechtswinkel rondom de Internationale Kinderrechtendag het Scholieren Kinderrechtendebat in het Gemeentehuis van Den Haag. Het Debatbureau neemt de uitvoering van de debatten voor zijn rekening.
Middelbare scholieren uit 2e klassen van vmbo tot vwo gaan met elkaar in debat over actuele, prikkelende thema’s die alle direct te maken hebben met rechten van kinderen en jongeren en het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiertoe vormen 10 scholen een debatteam. Ze krijgen in de 2 maanden ervoor op school een workshop over debatteren door Het Debatbureau en indien gewenst een workshop over Kinderrechten door medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

Tijdens het project Kinderrechtendebat leren jongeren gesprekstechnieken om hun mening te verwoorden en te debatteren met leeftijdsgenoten die een andere mening hebben. De jongeren leren hun argumenten duidelijk te verwoorden en te luisteren naar de argumenten van anderen en daar weer inhoudelijk en met argumenten op te reageren. Er wordt nog weinig gedaan qua debatteren door jongeren in de leeftijdsgroep van 13/14 jaar. Deelnemende scholen doen mee met een debatteam, dat daarna hopelijk actief blijft bestaan op de school.  Bijzonder aan dit debat is dat het gaat over Kinderrechten. De deelnemers zijn zelf kind en kunnen nu zelf debatteren over de hen toegekende rechten. Ook krijgen ze kennis over kinderrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag.

De deelnemers van het Kinderrechtendebat 2023 zijn:

  • Edith Stein College
  • Maris College Bohemen
  • Dalton Den Haag
  • Maerlant Lyceum
  • Yes College
  • HML
  • Heldring Business
  • Gymnasium Sorghvliet
  • John Dewey College


Zie ook de uitzending van het Jeugdjournaal