Activiteiten

GASTLESSEN
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel geeft gratis gastlessen over kinderrechten op basisscholen. De lessen zijn bedoeld voor de groepen 7 en 8.
Wij hebben twee verschillende gastlessen: een gastles Kinderrechten en een gastles Kinderrechtbank.

Gastles Kinderrechten
Ons doel is de leerlingen op interactieve wijze duidelijk te maken wat rechten zijn, welke rechten en plichten zij hebben en waar kinderen terecht kunnen als ze hier vragen over of hulp bij nodig hebben. Om kennis te maken met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel gaan de leerlingen vragen beantwoorden die aan ons gesteld worden. Daarna leren ze op welke leeftijd zij bepaalde rechten of plichten krijgen door middel van de leeftijdsladder. Vervolgens brengen we de leerlingen in een spel op de hoogte van belangrijke kinderrechten. De les wordt afgesloten met een quiz. Deze gastles duurt ongeveer een uur.


Gastles Oefenrechtbank
In deze les beginnen we met in het algemeen iets te vertellen over rechten en dat soms de rechter eraan te pas moet komen. Na (kort) samen met de leerlingen te hebben gekeken naar wie er zoal in de rechtszaal te vinden zijn en wat zij daar doen, gaat de klas een strafzaak naspelen. De Oefenrechtbank is een mooie gelegenheid voor de kinderen om zelf te ervaren hoe het recht werkt. Veel klassen hebben al eens een gastles van een rechter gehad of zullen deze nog krijgen. Dan is het extra leuk om de theorie in de praktijk te brengen! Ook deze gastles neemt ongeveer een uur in beslag.
Mocht u interesse hebben in een les bij u op school, dan kunt u ons bellen op 070-204 204 2 of mailen naar info@gratisrechtshulp.nl.

DE HAAGSE KINDERREDACTIE
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel organiseert de Haagse Kinderredactie in samenwerking met de gemeente Den Haag.
Een keer in de maand komen de redactieleden, bestaande uit middelbare scholieren, bijeen om te vergaderen. In die vergaderingen wordt het maken van een filmpje of vlog besproken. Het onderwerp daarvan heeft steeds te maken met kinderrechten en de mening en vragen van kinderen over hun stad.
In zo'n filmpje of vlog bespreken de leerlingen leuke onderwerpen en kunnen ze ook mensen interviewen, bijvoorbeeld bekende mensen uit de politiek. Ze zijn dus een echte redactie.
De filmpjes van de Kinderredactie staan op hun YouTube kanaal.