Leeftijdsladder

Als je minderjarig bent, beslissen je ouders over jou. Maar als je ouder wordt, krijg je steeds meer rechten. Op de Leeftijdsladder hieronder kun je zien wat je mag bij welke leeftijd.

5 jaar
Je bent leerplichtig en moet naar school.

12 jaar
De rechter moet jouw mening meenemen in zijn beslissing.
Je kunt voor de rechter komen, als je de wet overtreedt.
Je kunt je eigen paspoort aanvragen (als je ouders het goedvinden).
Je kunt je als donor registreren (als je ouders het goedvinden).
Je kunt, zonder toestemming van je ouders, een identiteitskaart aanvragen.
Je hebt het recht om te horen wat er medisch met je aan de hand is.
Je hebt het recht om mee te praten over verdere behandeling als je ziek bent.
Je mag je mening geven bij adoptie (je mag dus nee zeggen als je niet geadopteerd wilt worden).

13 jaar
Je mag betaalde klusjes doen buiten schooltijden en een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties.
Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school.

14 jaar
Je hebt de plicht om je paspoort of Europese Identiteitskaart altijd bij je te dragen en te laten zien als de politie hiernaar vraagt.
Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je veroorzaakt, je ouders zijn medeaansprakelijk.

15 jaar
Je mag kranten bezorgen, ook een ochtendkrant.
Je hebt recht op het minimum jeugdloon als je werkt.
Je kunt een visvergunning aanvragen.
Je kunt met 15,5 jaar je theorie-examen bromfietsrijbewijs af leggen.

16 jaar

Je mag zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.
Je kunt de rechter vragen je meerderjarig te laten verklaren als je zwanger bent, zodat je voor je eigen kind kunt zorgen en het zelf kunt opvoeden.
Je mag trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders.
Je kunt je zonder toestemming van je ouders als donor opgeven
Je kunt een eigen zaak beginnen als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter.
Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je veroorzaakt.
Je mag zelf beslissen over alle medische behandelingen.
Je mag een testament maken.
Je mag met 16,5 jaar beginnen met autorijlessen.
Je mag met 16 jaar theorie-examen voor rijbewijs B doen.
Je mag een tractor besturen, met een tractorcertificaat.
Je mag brommer rijden met een brommercertificaat.
Je leerplicht voor vijf dagen in de week loopt af als je minstens een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt.

17 jaar
Je kunt je praktijkexamen voor het rijbewijs doen.
Je kunt als je geslaagd bent voor je rijbewijs onder  begeleiding de weg op.
Je kunt alvast je basisstudiebeurs aanvragen (voor als je 18 jaar wordt en gaat studeren).
Je mag vijf dagen per week werken als je niet naar school gaat.

18 jaar en ouder
Je bent meerderjarig en volwassen voor de wet.
Je mag stemmen bij de verkiezingen.
Je kunt gekozen worden in gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer.
Je kunt zelf een proces aanspannen.
Iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen.
Je mag 's nachts werken.
Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders.
Je kunt zelf een uitkering aanvragen.
Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!