Nog veel meer!

Alle kinderen hebben rechten

Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan mag je nog niet alles zelf beslissen. Meestal doen jouw ouders of verzorgers dit voor je. Maar alle kinderen hebben rechten. Dus ook jij!


Nederland heeft het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' ondertekend. In dit Kinderrechtenverdrag staan de fundamentele kinderrechten beschreven. Het kind heeft recht op gezonde voeding, onderwijs, wonen en gezondheid, geloof, ouders en vrienden en nog veel meer. Maar het verdrag beschermt kinderen ook tegen mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Met andere woorden, het verdrag regelt alles dat ervoor moet zorgen dat ieder kind goed kan opgroeien.

Als jij vragen hebt over jouw rechten of wanneer jij met een probleem zit dat te maken heeft met jouw rechten, bijvoorbeeld de scheiding van je ouders, dan kan je ons mailen, appen, of bellen. Wij luisteren graag naar je verhaal en geven gratis advies. Wij geven geen juridisch advies zonder eerst onderzoek te doen.


Thuissituatie

Informele rechtsingang
Als je minderjarig bent, dus de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, kan je niet zelf een procedure beginnen, maar moet iemand anders dat voor je doen, je wordt dan vertegenwoordigd. Dit kan een ouder of voogd zijn, maar ook een bijzonder curator. De informele rechtsingang is een uitzondering hierop. In sommige gevallen kan je zelf als minderjarige naar de rechter stappen.

Een minderjarige mag een informeel verzoek indienen bij de rechtbank. Dit betekent dat je zelf een brief aan de rechtbank mag schrijven met jouw vraag of wens. Dat wordt een verzoek genoemd. De rechter besluit of hij het verzoek in behandeling neemt. Hij hoeft dit niet te doen als het kind jonger is dan 12 jaar. Een informeel verzoek indienen is mogelijk in de volgende situaties:

  • Opkomen voor de belangen van de minderjarige (benoeming bijzondere curator)
  • Wijzigen van het gezag
  • Omgangsregeling wijzigen
  • Wijzigen/instellen informatie- en consultatieregeling

Bij ons kun je terecht voor het schrijven van zo’n brief.

Weglopen van huis
Weglopen van huis doe je niet zomaar. Het kan zijn dat je thuis ruzie hebt gehad of dat je een veilige plek zoekt, omdat je je thuis niet veilig voelt. Maar mag dat wel zomaar?
Als jij nog geen 18 jaar bent dan beslissen jouw ouders waar je woont, omdat je als minderjarige handelingsonbekwaam bent. Dit betekent dat je als minderjarige geen overeenkomsten mag sluiten zonder toestemming van je ouders. Je mag je dus niet zomaar inschrijven op een ander adres, bijvoorbeeld bij een vriend, zonder toestemming van je ouders. Daarom is het goed om het hier eerst met je ouders over te hebben. Als jullie er in overleg uit kunnen komen dan kan dit spanningen voorkomen.
Het kan ook zijn dat jij je ouders op financieel gebied nog nodig hebt, bijvoorbeeld voor je studie of huur en dan is het ook fijn als je zonder problemen het huis uit gaat.
Als je ouders echt geen toestemming geven en jij het huis uit wilt. Dan kan je contact opnemen met ons. Misschien dat wij samen tot een oplossing kunnen komen.


Alimentatie

Als ouders het oneens zijn over kinderalimentatie, heeft het kind er dan ook wat over te zeggen? Jazeker! Minderjarigen vanaf 16 jaar kunnen aan de rechter hun mening geven over kinderalimentatie. Let op! Dit gaat alleen over kinderalimentatie, niet over partneralimentatie.


Waarom 16? De wetgever vindt dat de meeste minderjarigen onder de 16 jaar hun financiën nog niet goed kunnen overzien. Vanaf 16 jaar mag je veel meer, zoals een arbeidscontract afsluiten en studiefinanciering ontvangen. Het is natuurlijk het allerbeste dat ouders hier zelf samen goede afspraken over maken. Dan hoef jij je daar geen zorgen over te maken.


Zorgverzekering

Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht. Je moet zelf zorgen dat je een zorgverzekering hebt als je 18 wordt. Wees op tijd met het afsluiten van een zorgverzekering. Als je een zorgverzekering hebt, dan moet je elke maand premie betalen. Om mensen met weinig geld te helpen is er de zorgtoeslag. Dat is een bedrag dat je elke maand van de overheid kan krijgen om je te helpen je zorgverzekering te betalen. Hoeveel de zorgtoeslag is (dus hoeveel je per maand kan krijgen) hangt af van je inkomen. De maximale zorgtoeslag is €107,- per maand.

Geen woonadres

Stel, je hebt geen woonadres en je moet een zorgverzekering aanvragen, of je zorgverzekering is beëindigd omdat je geen woonadres hebt.
Met woonadres wordt bedoeld het adres dat is geregistreerd bij de BRP, de Basis Registratie Personen.

Je kunt dan een briefadres proberen te regelen.

Je kunt iemand vragen of je zijn of haar woonadres mag gebruiken als briefadres. Dit kan je vragen aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis.

De hoofdbewoner van het adres moet dan toestemming geven om het woonadres als briefadres te gebruiken.

Je kunt bij de gemeente vragen hoe je een briefadres kunt laten registreren.

Als je niemand hebt die jou een briefadres wil geven, dan kun je een briefadres aanvragen bij een hulporganisatie.


Bankrekening gesloten

Het gebeurt vaker dat aan jongeren wordt gevraagd of hun bankrekening gebruikt mag worden om geld op te storten. Ze worden daar dan voor betaald. Klinkt makkelijk! Maar wees hiermee voorzichtig, want als je hieraan meewerkt ben je strafbaar!

Dit wordt ook wel geldezel of katvanger genoemd. Deze term wordt gebruikt voor mensen die hun bankrekeningnummer laten misbruiken voor criminele activiteiten. Steeds meer jongeren worden zo slachtoffer van criminelen die via hun bankrekening geld witwassen en dit heeft vaak heel vervelende gevolgen voor jongeren.

Allereerst kun je namelijk strafrechtelijk vervolgd worden en het kan gebeuren dat je een flinke schadevergoeding moet betalen. Dit kan dan weer invloed hebben op je (toekomstige) werk. Daarnaast kun je op een zwarte lijst komen te staan bij banken waardoor je acht jaar lang geen gebruik kunt maken van diensten bij je eigen bank en/of andere banken. Je bankrekening kan worden opgeheven en je kunt dan maximaal de acht jaar geen lening afsluiten of nieuwe rekening openen. Dit is vooral heel vervelend voor het uitbetalen van je salaris of het aanvragen van een lening bij bijvoorbeeld DUO. Mocht je in zo’n situatie zitten en heb je vragen, neem dan zeker contact met ons op! Wij helpen je graag.


Wees dus altijd alert als iemand je benadert over het gebruik van je bankrekeningnummer of bankpas. Gratis geld bestaat niet!